1.

ایجاد پایگاه داده تحلیلی بر اساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 91-110
الهام آژیرکلتپه؛ نگین دانشپور

2.

ارزیابی عوامل طبیعی و معرفی مدل تشخیص پهنه‌های نیازمند جابجایی در سکونتگاه‌های غیر رسمی

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 161-178
محمد شیخی؛ وحید فیضی؛ علی اکبر شمسی پور

3.

بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 89-106
زهرا ناجی عظیمی؛ علیرضا پویا؛ امیر کاریزنویی

4.

تحلیلی بر معیارهای حکمروانی خوب شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 6، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 105-128
مرتضی نعمتی؛ هادی علیزاده؛ کامران رضایی جعفری؛ هادی علیزاده

5.

توزیع فضایی و مکان یابی کتابخانه‌های عمومی شهر بروجرد با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 203-220
محبوبه بهرامی؛ معصومه ولیپوری؛ پریسا حجی‌ملایری

6.

رتبه‌بندی صنایع بورس تهران بر اساس معیارهای ریسک از منظر سرمایه‌گذاران نهادی؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 49-64
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه اشعریون قمی زاده؛ حامد تاجمیر ریاحی

7.

کیفیت‌سنجی محیط در محله‌های شهری و برنامه‌ریزی برای محیط پایدار

دوره 6، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 1-26
علی موحد؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ علی موحد؛ سوران مصطفوی صاحب؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور

8.

مقایسه مدل‌های تصمیم‌گیری تاپسیس و تحلیل سلسه‌مراتبی در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد – اردکان در محیط GIS

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 149-156
مهدی مفیدیفر؛ مهدی اصلاح؛ علی حسن آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب