1.

ایجاد پایگاه داده تحلیلی بر اساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 91-110
الهام آژیرکلتپه؛ نگین دانشپور

2.

ارایه مدلی ترکیبی برای تسطیح منابع چندگانه با استفاده از الگوریتم چند معیاره تکاملی تفاضلی در شرایط عدم قطعیت

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 155-178
میثم نصرالهی؛ حسن مینا؛ رضا قدسی؛ سید حسین ایرانمنش

3.

ارزیابی سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

دوره 1، شماره 4، تیر 1389، صفحه 59-76
سید رامین غفاری؛ سیروس شفقی؛ نگین صالحی

4.

انتخاب وسیله حمل و نقل عمومی مناسب در یک کریدور شهری: کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 5، شماره 18، مهر 1392، صفحه 1-24
علی شیرزادی بابکان؛ عباس علیمحمدی سراب؛ محمد طالعی

5.

وزن دهی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها در رویکرد کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش ترکیبی ارزش شاپلی و بولزای

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 113-124
محمد حسن کامفیروزی؛ میثم جعفری اسکندری؛ علیرضا علی احمدی؛ نیر فردوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب