1.

ارزیابی مکانگزینی وضع موجود فضاهای ورزشی شهرکرد با استفاده از مدل های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 7، شماره 27، دی 1394، صفحه 43-60
عزت الله قاسمی قاسموند؛ حمیدرضا رخشانی نسب

2.

الگویی برای مکان‌یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 129-148
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ سجاد اللهی رودپشتی؛ محمد تقی تقوی فرد

3.

اولویت بندی نواحی شهری به منظور تأسیس ایستگاه‌های آتش نشانی با استفاده از دو روش تخصیص خطی و TOPSIS و با کمک تکنیک GIS (مطالعه موردی: شهر ماکو)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 1-16
علیرضا عرب عامری؛ محمدحسین رامشت

4.

اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 179-196
داود جمینی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ یوسف قنبری؛ حسین کماسی

5.

برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 53-66
زهرا ناظری تهرودی؛ علی اکبر جمالی؛ محمدرضا نوجوان بشنیغان

6.

تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز آموزشی(مقطع راهنمایی) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ((GIS (نمونه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1391، صفحه 19-38
حمیدرضا وارثی؛ نعمت الله رضایی

7.

توزیع فضایی و مکان یابی کتابخانه‌های عمومی شهر بروجرد با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 203-220
محبوبه بهرامی؛ معصومه ولیپوری؛ پریسا حجی‌ملایری

8.

مدل‌سازی مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-24
احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ مهدی اشلقی؛ ایوب منوچهری؛ حسن اهار؛ ایوب منوچهری؛ مجید رمضانی مهربان

9.

مکان‌یابی بهینه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 10، آبان 1390، صفحه 41-60
مهناز شجاع‌عراقی؛ سیمین تولایی؛ پرویز ضیائیان

10.

مکان‌یابی بهینه محـل برای دفن بهداشتی پسـماند‌های جـامد شــهری کرمانشاه به روش تجربی بر اساس ویژگی‌های ژئومورفولوژی منطقه

دوره 2، شماره 6، آذر 1389، صفحه 19-34
محمود علایی طالقانی؛ فرشید سنجری؛ آذر جلیلیان

11.

مکان یابی پارکینگ خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن اطلاعات GIS و وسعت مناطق شهری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 71-84
محمدرضا آقاابراهیمی؛ مهدی تورانی؛ محمدمهدی قاسمی پور

12.

مکان یابی سد زیر زمینی درحوضه رودخانه گرماب «ایستگاه تحقیقات گلستان»

دوره 26، شماره 100، فروردین 1390، صفحه 131-148
حسین حیدری؛ سهراب شهریاری

13.

مکان‌یابی صنایع با استفاده از معیارهای جغرافیایی (مطالعه موردی: شعاع پنجاه کیلومتری شهر اصفهان)

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 115-134
مرضیه رئیسی؛ علیرضا سفیانیان

14.

مکان یابی عرصه های مناسب ذخیره نزولات آسمانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی دشت کاشان)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 85-96
سیدجواد ساداتی نژاد؛ عباسعلی ولی؛ عباسعلی ولی؛ یعقوب یزدانی‌مقدم؛ رضا قضاوی

15.

هدفمند نمودن تخصیص اعتبارات احداث سدهای سنگی- ملاتی در مهندسی آبخیزداری با استفاده ازسیستم تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-12
خدیجه ترک؛ هیراد عبقری؛ مهشید سوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب