1.

ارتقا ایمنی رله خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پایین با هوشمندسازی الگوریتم عملکردی آن بر پایۀ روش ماشین بردار پشتیبان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 29-40
علی عبادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی اکبر عبدوس

2.

ارزیابی کمی کارایی سیگنالهای فیزیولوژیک در تشخیص هوشمند حالت هیجانی به منظور مراقبتهای بهداشتی و درمانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 27-42
مهران عمادی اندانی؛ محمدرضا یزدچی؛ بهروز مجردشفیعی

3.

انتخاب زیر مجموعه بهینه ماهواره‌ها با استفاده از مدل ترکیبی SVMPSO به منظور افزایش دقت مکان‌یابی GPS

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 0-63
محمد حسین رفان؛ عادل دمشقی؛ مهرنوش کمر زرین

4.

بهبود تشخیص نفوذ در شبکه با شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر پایة الگوریتم‌های تکاملی و دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 29-42
مسعود شریفیان؛ حسین کارشناس؛ سعید شریفیان

5.

پیش‌بینی قطعی خطوط شبکۀ توزیع با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای بهبود تاب‌آوری

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-38
مجتبی محسنی؛ غلام حسین ریاحی؛ زهرا مروج

6.

تحلیل سیگنال گفتار بیماران آلزایمری فارسی‌زبان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-94
مهدیه رحمانی؛ مریم مومنی

7.

تشخیص جزیره در شبکة توزیع مبتنی بر تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 27-54
سولگون سلیمی؛ امانگلدی کوچکی

8.

تشخیص خطای اتصال کوتاه داخلی سیم‌پیچی استاتور در موتورهای القایی سه فاز با استفاده از ترکیب منطق فازی نوع-2 و طبقه‌بند بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم ذرات مرتبه کسری آشوبی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-48
علی ابراهیمی؛ احمد حاجی پور؛ رضا روشن فکر

9.

تهیۀ نقشۀ نوع محصول کشاورزی از سری زمانی تصاویر لندست-8 با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین (مطالعۀ موردی: مرودشت استان فارس)

دوره 35، شماره 2، تیر 1403، صفحه 45-66
ایمان خسروی

10.

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم زنبورعسل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 41-54
امانگلدی کوچکی؛ علی اکبر عبدوس؛ قاسم میربابایی رکنی

11.

کاهش ویژگی توسط اذحام ذرات دودویی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-68
محسن صدیقی ناو؛ علی سلیمانی؛ حسین خسروی

12.

یک روش ترکیبی پیش‌بینی میان‌مدت قیمت برق در بازار تجدید ساختار شده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و شبکه‌های عصبی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 41-54
نوید ناظری؛ مجید معظمی؛ غضنفر شاهقلیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب