1.

ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی – فیزیکی شهرها در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان آذربایجان غربی)

دوره 7، شماره 27، دی 1394، صفحه 101-118
علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی؛ حسین نظم فر

2.

ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، آبان 1391، صفحه 1-10
ابراهیم کریمی؛ سید محمد مدنی؛ اکبر ابراهیمی

3.

بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-24
امین فرجی؛ صدیقه لطفی؛ آزاده عظیمی؛ صدیقه لطفی؛ احمد پوراحمد

4.

راهکار مدیریت بحران کاربری‌ها با تأکید بر کاربری‌های حساس شهری (مکان پژوهش: شهر یاسوج)

دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 37-58
اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ حسین حسینی خواه

5.

رتبه‌بندی آسیب‌پذیری شهری در برابر مخاطرۀ زلزله با مدلELECTRE FUZZY (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 113-134
نرجس سالاری؛ مژگان انتظاری؛ مصطفی خبازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب