1.

ایجاد پایگاه داده تحلیلی بر اساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 91-110
الهام آژیرکلتپه؛ نگین دانشپور

2.

ایجاد سامانه شاخص‌های بیابان‌زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی- تاپسیس)

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 33-50
عادل سپهر؛ محمدرضا اختصاصی؛ سیدعلی المدرسی

3.

ارزیابی تطبیقی مدل‌های هم‌پوشانی فازی جهت تعیین پهنه‌های مستعد ایجاد اماکن اقامتی-گردشگری در منطقۀ دزپارت با مدل‌های Gamma، Sum

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 1-22
حجت الله صادقی

4.

ارزیابی کارایی و بازده به مقیاس زنجیره تأمین صنایع رزین ایران با مدل تحلیل پوششی داده‌های قطعی و فازی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 47-63
فرانک حسین زاده سلجوقی؛ امیر رحیمی

5.

ارزیابی و پهنه‌بندی خطر رخداد سیلاب در حوضه فرحزاد (تهران) با استفاده از مدل فازی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 121-138
عزت‌الله قنواتی؛ امیر کرم؛ مرضیه آقاعلیخانی

6.

پهنه‌بندی مناطق دارای پتانسیل آتش‌سوزی در جنگل‌ها با استفاده ازروش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 171-198
مرتضی احمدی اردکانی؛ محمد رجبی؛ علی سرکارگر اردکانی

7.

تحلیل تطبیقی- فازی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی (مطالعه بین‌کشوری)

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 55-72
افشار کبیری

8.

تخمین اضافه‌ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال با استفاده از روش عصبی- فازی

دوره 3، شماره 3، آبان 1391، صفحه 55-66
رضا شریعتی نسب؛ محسن عکافی مبارکه؛ محسن فرشاد

9.

راهبرد مدیریت هوشمند انرژی در یک خودروی هیبرید برقی نوع موازی مستقل

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 51-62
ابوالفضل حلوایی نیاسر؛ ابوالفضل حلوایی نیاسر؛ ناصر فلاحی

10.

روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS

دوره 3، شماره 3، آبان 1391، صفحه 25-40
حبیب عموشاهی؛ رحمت الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ مجید معظمی

11.

سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 179-196
نگین صالحی؛ سید رامین غفاری

12.

طراحی کنترل‌کنندۀ غیرخطی سامانۀ کنترل پرواز موشک پدافندی با استفاده از روش فازی - تطبیقی براساس معادلات شش درجه آزادی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 19-32
سعید خان کلانتری؛ حسن محمدخانی؛ محسن حاجی زاده؛ آرین کمالی

13.

کاربرد مدل فازی در برنامه‌ریزی کاربری زمین جهت توسعه شهری با هدف حفاظت از اکوسیستم طبیعی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده بختگان)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 69-88
امیر کرم؛ فریده صفاکیش؛ طیبه کیانی

14.

مکان‌یابی بهینه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 10، آبان 1390، صفحه 41-60
مهناز شجاع‌عراقی؛ سیمین تولایی؛ پرویز ضیائیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب