1.

ارزیابی عملکردی گذرهای هوایی عابرپیاده بر مبنای ترجیحات فردی، مطالعه موردی شهر شیراز

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 133-150
علی سلطانی؛ علی سلطانی

2.

تحلیل و طبقه‌بندی چند متغیره برای مدلسازی متغیرهای موثر بر شکل هندسی مخروط افکنه‌های دامنه شمالی کوهستان باقران (جنوب شهر بیرجند)

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 73-90
مهدی ثقفی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ مریم ربیعی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

3.

شبیه سازی پایشگر در کنترل سرپرستی - یک روش مبتنی بر دامنه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 47-64
سید مرتضی بابامیر

4.

مدل سازی الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 93-116
اباذر اسمعلی عوری؛ فریدون بابائی اقدم؛ وکیل حیدری ساربان

5.

مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 67-84
مهدی مهدی نسب؛ تقی طاوسی؛ تقی طاوسی؛ حسین نگارش

6.

مقایسه کارآیی مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون برای پیش‌بینی بار رسوب جریان مطالعه موردی حوضه آبخیز سمندگان

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 19-34
عبداله سیف؛ عباسعلی ولی؛ محمدحسین رامشت؛ محمدحسین رامشت؛ عباسعلی ولی؛ رضا قضاوی؛ رضا قضاوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب