1.

آگاهی اینترسوبژکتیو و التفات به دیگری در پدیدارشناسی روح هگل

دوره 13، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 149-164
امیر صمصامی

2.

تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان (دورۀ الهیاتی و دستنوشته‌های ینا)

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 27-40
مهدی میرابیان تبار؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

3.

شرح و ارزیابی رویکرد ضدافلاطونیِ گادامر در رابطه با میمه‌سیس

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 105-119
عبدالله امینی

4.

طراحی شبکه عصبی جلو سوی آشوب‏گونه

دوره 2، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 21-34
ابوذر طاهرخانی؛ شهرام جوادی؛ سام معینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب