1.

ارائه روشی مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه جهت ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل توان و ریسک در شبکه‌های قدرت

دوره 3، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 51-62
جواد کافی کندری؛ مریم رمضانی؛ حمید فلقی

2.

ارائه یک ابزار بهینه‌سازی نوین در طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوریتم MOGSA

دوره 2، شماره 3، آبان 1390، صفحه 17-34
مریم ده باشیان؛ سیدحمید ظهیری

3.

ارائۀ مدل بهینه‌سازی چندهدفه براساس مدل کارت امتیازی متوازن و رویکرد تنوع‌پذیری برای ارزیابی طرح‌های توسعۀ محصول جدید

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-84
پرستو دیو سالار؛ مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی

4.

استفاده از ویرایش جدید الگوریتم توسعه یافته‌ اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی – امنیتی توان رآکتیو در سیستم‌های قدرت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 67-80
محمود عبادیان؛ رضا ابولی؛ محسن فرشاد

5.

الگوریتم انجماد تدریجی چندهدفه جهت مسئلۀ هم‌زمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه و تخصیص نیروی انسانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20
پرویز فتاحی؛ پروانه سموئی؛ مصطفی زندیه

6.

برنامه‌ریزی توسعۀ شبکه انتقال در محیط تجدید ساختار یافته با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری مطلوب به کمک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش چندهدفه

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 25-46
فرزان رشیدی

7.

بهینه‌سازی شبکۀ همزیستی‌ صنعتی با در نظر گرفتن مشخصه‌های توسعۀ ‌پایدار

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-56
خدیجه بیاتی؛ عماد روغنیان

8.

توزیع بهینۀ دینامیکی توان و آلودگی با تأثیرپذیری از مدل احتمالاتی انرژی باد به کمک الگوریتم توسعه‌یافتۀ کلونی جستجوی ویروس

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 55-74
مهدی نوشیار؛ علی قاسمی مرزبالی

9.

طراحی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی

دوره 3، شماره 3، آبان 1391، صفحه 11-24
سمیرا عبدی دویران؛ محمد تشنه لب؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ حمید گل احمدی

10.

طراحی کنترل‌کنندة بهینه مقاوم برای سیستم تنظیم‌کنندة خودکار ولتاژ با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان پیوسته

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-28
ابوالفضل ابراهیمی بالاسی؛ علیرضا صفا

11.

طراحی کنترل‌کننده PID مرتبه کسری چندهدفه فراابتکاری برای سیستم TRMS

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 91-112
ریحانه بهرامی پور اصفهانی؛ مهدی نصری؛ سید محمد طباطبائی

12.

مقایسة عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوش جمعی در طراحی یک فلیپ‌فلاپ مبتنی ‌بر تقویت‌کنندة حسی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 11-28
صادق محمدی اسفهرود؛ سیدحمید ظهیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب