1.

بررسی رخساره و محیط رسوبی سازند شهبازان در حوضۀ لرستان

دوره 38، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 119-144
پیمان رجبی؛ پرنیا عبدل نیا

2.

زیست چینه‌نگاری روزن‌داران کف‌زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم (تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان)

دوره 38، شماره 2، تیر 1401، صفحه 35-54
علیرضا محمد آبادی؛ محمد وحیدی نیا؛ میثم شفیعی اردستانی؛ فاطمه ذبیحی زوارم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب