1.

اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید ساماریوم سنتز شده با کورکومین روی سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم چند دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401
حسین زحمتکش زکریایی؛ میرساسان میرپور؛ حجت اله زمانی؛ بهنام راستی

2.

ارزیابی تأثیر محرک‌ها بر پاسخ بیوشیمیایی و بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز سزکوئی‌ترپنوئیدها در کشت ریشه‌های مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 19-42
ویدا مدنی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا

3.

بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژن‌های تولید بیوفیلم و مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 17-26
شیرین مسعودیان؛ فرزانه حسینی؛ کیومرث امینی

4.

تاثیر پیش‌تیمار سالیسیلیک‌اسید و نیتریک‌اکسید بر کاهش سمیت نانوذرات روی در گیاه فلومیس Phlomis tuberosa

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-20
الهام قاسمی فر؛ قادر حبیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب