1.

آموزش برخطِ دانشجویان الهیات و فلسفه؛ روش‌ها و مسائل در دورۀ کرونا

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 159-174
احمد عبادی

2.

اهریمن طبیعت و تراژدی کرونا؛ بازخوانی هامارتیا در بوطیقا

دوره 11، شماره 24، دی 1399، صفحه 153-166
علیرضا آرام

3.

بررسی سنگ‌زایی الیوین‏‌گابرونوریت‌های منطقة چشمه قصابان (شمال‏باختری همدان) با بهره‌گیری از ترکیب شیمیایی کانی‏‌ها

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 45-66
عادل ساکی؛ میرمحمد میری؛ پیمان اسکندرنیا؛ محسن رضایی؛ مریم درانی

4.

بیماری و بلا و نقش آن در تربیت نفس از نگاه قرآن و روایات (مطالعه‌شده دربارۀ بیماری جدید کرونا)

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 143-158
حسین شفیعی؛ مهدی مطیع؛ محسن صمدانیان؛ محمدرضا ستوده نیا

5.

تحلیل گفتمان روحانیت شیعه در مواجهه با بحران کرونا

دوره 13، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 33-60
حسن بشیر؛ محمد اصغری؛ جواد صبوری کزج

6.

سناریوی چندجانبۀ چالش‌های زنان خانه‌دار در دورۀ شیوع کروناویروس (مطالعۀ زنان خانه‌دار بالای 20 سال شهر بروجرد)

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 101-124
معصومه باقری؛ محمدرضا حسینی؛ نرگس خوشکلام

7.

شناسایی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی از منظر دانشجویان

دوره 16، شماره 2، دی 1400، صفحه 15-32
مرضیه ابراهیمی؛ فرشته عالیشاه؛ فاطمه زمانی پور

8.

کرونا تهدیدکنندۀ سعادت‌های دروغین بشر با تکیه بر تسلایابی بوئثیوس از فلسفه

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 125-138
مریم سالم؛ سیده فاطمه نورانی خطیبانی

9.

کرونا؛ چالش الهیات شر در «معنا»طلبی بشر

دوره 13، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 17-32
مجتبی عطارزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب