1.

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت بر افزایش خردمندی، تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 83-100
طاهره گلستانی بخت؛ انسیه بابایی؛ شبنم مستعد حصاری

2.

اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی در نوجوانی: تمایزاتی برمبنای میزان تکانش‌گری، درک کنترل‌‌پذیری و جایگزین‌های شناختی

دوره 8، شماره 2، آذر 1397، صفحه 49-66
تورج سپهوند

3.

انعطاف‌پذیری شناختی و ذهن‌آگاهی در تاب‌آوری بیماران سلیاک

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 109-126
جواد عرب یار محمدی؛ محمدتقی بادله شموشکی؛ الهه صادقی

4.

تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظۀ فعال در دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطه‌

دوره 8، شماره 2، آذر 1397، صفحه 33-48
خدیجه حسینی خواه؛ فریبرز نیکدل؛ ناصر نوشادی

5.

مقایسه تأثیر درمان پذیرش و تعهد و درمان خودشفقت‌ورزی بر انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دختر دارای علائم اضطراب

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 63-82
هیمن محمودفخه؛ حبیبه شیری؛ نشمیل رضایی

6.

نقش بلوغ عاطفی، خودتاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف‌پذیری شناختی در دانشجویان پسر

دوره 4، شماره 3، آبان 1397، صفحه 1-12
علی شریفی ریگی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محمد رحیمی؛ کیومرث بشلیده؛ زینب امینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب