1.

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل‌گری سرمایة فرهنگی؛ مورد مطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور

دوره 7، شماره 3، آبان 1396، صفحه 25-40
محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی؛ احمد ملکان

2.

بررسی وضعیت شاخص‌های حکمروایی خوب شهری و تأثیر آنها در بازآفرینی شهری (مورد مطالعه: بافت فرسودۀ شهر سمنان)

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 107-128
سید محمد ناظم رضوی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ سیدمحمد رشتیان

3.

تحلیل آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی مطالعة موردی: شهرستان مشکین‌شهر

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 41-64
وکیل حیدری ساربان

4.

تحلیلی بر آثار حکمروایی مطلوب و پایداری خانوارهای روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان کاشان)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 107-124
احمد حجاریان؛ حمید برقی

5.

تحلیل فضایی آثار حکمروایی مطلوب بر زیست‌پذیری شهری؛ مطالعة موردی: کانون‌های جرم‌خیز مناطق 11 و 12 شهر تهران

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 83-104
احمد پوراحمد؛ یعقوب ابدالی؛ سارا الله قلی پور

6.

چهارچوبی برای سطح‌بندی متغیرهای حکمروایی خوب در توسعة پایدار مقصدهای گردشگری نمونة پژوهش: شهرستان میبد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-26
محمود ضیائی؛ فائزه اسدیان اردکانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب