1.

روابط آتشفشانی- پلوتونیسم در منطقه لات- بلوکان (شمال قزوین، البرز باختری): ‏تحلیل پتروژنتیک و الگوسازی زمین‌شیمیایی

دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 67-88
بتول نعمتی؛ عباس آسیابانها

2.

سنگ‏‌های آتشفشانی کرتاسة پسین منطقة تالش (البرز باختری): تنوع شیمیایی، شرایط تبلور، هیگرومتری و خاستگاه زمین‌ساختی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 29-52
خدیجه امانی؛ مرتضی دلاوری؛ صدرالدین امینی؛ امیرعلی طباخ شعبانی

3.

ماکروفسیل‌های گیاهی سازند شمشک در مقطع چینه‌شناسی رودبار، البرز غربی

دوره 37، شماره 4، دی 1400، صفحه 23-60
سولماز صادقی؛ حسین هاشمی

4.

محیط دیرینة بخش فوقانی سازند شمشک براساس اکوگروههای اسپورومورفی و عناصر پالینولوژی در برش چینه‌شناسی نمین، البرز غربی

دوره 37، شماره 4، دی 1400، صفحه 83-102
فیروزه هاشمی یزدی؛ علی خزایی؛ فرشته سجادی

5.

ویژگی های آتشفشان شناسی و ژئوشیمیایی محصولات آخرین فوران سبلان، شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 125-146
رضا فهیم گیلانی؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ علی درویش زاده؛ منصور وثوقی عابدینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب