1.

بررسی میزان بیان ژن‌های خانوادة CBL، در تنش خشکی و حملة ویروس در دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گوجه‌فرنگی با روش PCR نیمه‌کمّی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 89-106
پیمان آقائی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ سید علی حسینی تفرشی؛ مریم حائری نسب؛ شکوفه انتشاری

2.

بهینه‌سازی القای جنین‌زایی سوماتیکی در گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.) رقم Money Maker

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 87-100
اسما زاهدی؛ نسرین مشتاقی؛ عبدالرضا باقری؛ امین میرشمسی کاخکی

3.

تأثیر تلقیح با قارچ میکوریز Glomus versiforme در رشد و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-36
گلناز خزانی؛ جلیل خارا؛ زهره جبارزاده

4.

ردیابی و شناسایی برخی از گونه های جنس سودوموناس عامل پوسیدگی نرم با استفاده از ژن tuf

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 81-93
پریسا امامی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ جمشید حیاتی؛ میلاد آئینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب