1.

ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی: شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 53-72
محسن باقری بداغ‌آبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید اصغر موسوی

2.

اولویت‌بندی پهنه‌های مناسب توسعة اکوتوریسم در شهرستان تالش با GIS و AHP

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 101-124
نازنین فکری زاد؛ لیلا وثوقی

3.

تحلیل فضایی نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از خدمات شهری با الگوهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-20
حجت شیخی؛ سحر منصوری؛ داود نصراللهی

4.

تصویرسازی سنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت فضایی با ترکیب روش معادلات ساختاری و تحلیل چندمتغیرة فازی نمونة پژوهش: منطقة یک کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 66-85
حسن محمودزاده؛ نیر آقازاده؛ مهدی هریسچیان

5.

چهارچوبی برای سطح‌بندی متغیرهای حکمروایی خوب در توسعة پایدار مقصدهای گردشگری نمونة پژوهش: شهرستان میبد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-26
محمود ضیائی؛ فائزه اسدیان اردکانی

6.

موانع و تسهیل‌کننده‌های توسعة پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-66
رضا سلیمان نژاد؛ امیرحسین علی بیگی؛ لاله صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب