1.

تحلیلی بر ژئوشیمی ‌آلی و ژئوشیمی ‌زیست‌محیطی سازندهای سرگلو و گرو منطقۀ قالیکوه لرستان

دوره 39، شماره 3، مهر 1402، صفحه 15-40
امیرسعید حسینی؛ مهراب رشیدی؛ منوچهر دریابنده

2.

مدل‌سازی یک بعدی و دو بعدی سیستم‌های نفتی ناحیۀ فارس داخلی

دوره 39، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-78
علی سلیمانی؛ احسان ده یادگاری؛ محبوبه حسینی برزی؛ مهراب رشیدی؛ محمد حسن جزایری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب