1.

ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 67-84
زینب کریم زاده مطلق؛ علی لطفی؛ سعید پور منافی؛ سید سعیدرضا احمدی زاده

2.

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر غلظت بعضی از آلاینده‌ها در منطقة صنعتی ماهشهر با استفاده از تصاویر سنجش از دور و تحلیل واریانس (ANOVA)

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 79-96
سرور پورمحمدی؛ علی لطفی؛ مهرداد الرعنایی

3.

تلفیق نقشهسازی آلودگی هوا در برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمونة پژوهش: شهرستان مبارکه

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 45-66
رضا پیکانپور فرد؛ حسین مرادی؛ علی لطفی؛ سعید پورمنافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب