1.

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌‌های نسترن کوهی (Rosa canina L.) مناطق شمال غرب و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و ویژگی‌‌های میوه

دوره 11، شماره 41، دی 1398، صفحه 31-46
رقیه نجف زاده؛ سهیلا نوجوان؛ حسین عبدی؛ زینب رشیدی؛ ناهید مستوفی

2.

بررسی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ‌‌های ماشک (Vicia L.) از گونه‌‌های مختلف تحت شرایط دیم در شهرستان مراغه

دوره 15، شماره 55، شهریور 1402، صفحه 19-34
حسین عبدی؛ مژگان تبریزی وند طاهری؛ خشنود علیزاده؛ صادق شهبازی دورباش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب