1.

ارزیابی کیفیت برنامة درسی در آموزش‌‌های مهارتی؛ مطالعة موردی: رشتة معماری دانشکدة فنی‌وحرفه‌ای شریعتی تهران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 79-102
محبوبه محمدشفیع؛ محمدرضا نیستانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ ویدا تقوائی

2.

تبیین نشانگرهای بهبودکیفیت ارزشیابی توانمندی های فراگیران در آموزش عالی فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت محوری و قابلیت اشتغال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403
محبوبه محمدشفیع؛ محمدرضا نیستانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ ویدا تقوائی

3.

تحلیل نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدیدهای طرح «درس‌پژوهی» از دیدگاه مجریان طرح «مطالعه‌ای ترکیبی»

دوره 15، شماره 2، دی 1399، صفحه 137-160
مهین نادری؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ بی بی عشرت زمانی؛ محمد نیکخواه

4.

شناسایی و تبیین راهبردهای یاددهی-یادگیری، متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان کارشناسی امروز

دوره 17، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 63-86
احمد ابراهیمی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ علی ربانی خوراسگانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب