1.

ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 67-84
زینب کریم زاده مطلق؛ علی لطفی؛ سعید پور منافی؛ سید سعیدرضا احمدی زاده

2.

تلفیق نقشهسازی آلودگی هوا در برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمونة پژوهش: شهرستان مبارکه

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 45-66
رضا پیکانپور فرد؛ حسین مرادی؛ علی لطفی؛ سعید پورمنافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب