1.

ارزیابی جامعه‌شناختی بیگانگی شغلی و تأثیرات آن بر فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی (مورد مطالعه:کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد)

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 1-14
مهناز بزمی؛ منصور حقیقتیان؛ محمد اسماعیل انصاری؛ فریدون وحیدا

2.

الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 41-54
منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی

3.

بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 125-142
منصور حقیقتیان؛ سمیه کریمی زاده؛ جواد نظری

4.

بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)

دوره 24، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 71-96
منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ گلمراد مرادی

5.

بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی (مورد مطالعه: کارکنان بهزیستی شهر اصفهان)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 59-72
فاطمه شاه چراغی؛ سعید صادقی؛ منصور حقیقتیان

6.

بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 81-106
نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی

7.

بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان)

دوره 24، شماره 2، تیر 1392، صفحه 111-125
حمید کشاورز؛ منصور حقیقتیان؛ خدیجه توسلی دینانی

8.

بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره‌ی تعاون مورد مطالعه: استان کرمانشاه

دوره 22، شماره 4، دی 1390، صفحه 115-130
منصور حقیقتیان؛ گلمراد مرادی

9.

عوامل اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 53-66
منصور حقیقتیان؛ عادله کاوه زاده؛ محمود کیوان آرا

10.

هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه اصفهان

دوره 22، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 71-82
منصور حقیقتیان؛ احمد غنضفری؛ پروانه تکه اکبر آبادی

11.

واکاوی زمینه‌‌ها و عملکرد کاربران مرد در تالارهای همسریابی مجازی در شهر کرمان

دوره 31، شماره 4، دی 1399، صفحه 117-138
بتول حسنی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخشسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب