1.

اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-20
تقی پورنامداریان

2.

تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 1-30
تقی پورنامداریان

3.

حسام‌الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطة حسام‌الدین چلبی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا

دوره 10، شماره 2، دی 1395، صفحه 1-18
تقی پورنامداریان؛ علی قیدی

4.

خواب و رؤیا در اندیشه مولوی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-20
حسینعلی قبادی؛ تقی پورنامداریان؛ امبرتو چیکیتی؛ مهدیس معارفی

5.

درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 127-154
تقی پورنامداریان؛ شهرزاد شهدوست؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﻧﮋاﺩ

6.

معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-22
فاطمه اکبری؛ تقی پورنامداریان؛ علی اصغر شیرازی؛ حبیب الله آیت اللهی

7.

مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-26
تقی پورنامداریان؛ فاطمه کوپا؛ علی محمد پشتدار؛ مریم محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب