1.

اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امید تحصیلی، سرسختی تحصیلی، سازگاری تحصیلی و ذهن‌آگاهی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 69-90
اطهره درتاج؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه کار

2.

تاثیر خودتعیین‌گری، سازگاری تحصیلی، و مثبت‌اندیشی بر عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهداف پیشرفت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 65-84
آتنا باقری چاروک؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه کار

3.

نقش سرمایۀ روانشناختی بر توانایی حل مسئلۀ اجتماعی با میانجی‌گری ترجیحات فکری

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 73-88
فهیمه عسکری؛ مهشید تجربه کار؛ افسانه توحیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب