1.

ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی: شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 53-72
محسن باقری بداغ‌آبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید اصغر موسوی

2.

بهبود مدیریت منابع و کیفیت نقشه‌های ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: فرخ‌شهر- چهارمحال و بختیاری)

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 195-204
آسیه هادی نژاد؛ محمدحسن صالحی؛ محسن باقری؛ عباس امینی فسخودی

3.

تجزیه‌وتحلیل و مقایسۀ روش‌های مرسوم زمین‌مرجع کردن عکس‌های هوایی

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 97-112
محسن باقری بداغ آبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب