1.

آنالیز ژنتیکی ژنهای پپتید سنتتاز (‏NRPSs‏) در بیوسنتز محصولات طبیعی سیانوباکتری های دریاچه ‏لواسان

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 27-54
بهاره نوروزی؛ عباس اخوان؛ غزاله سلطانی

2.

بهینه‌سازی محیط‌کشت سویۀ سیانوباکتریوم Fischerella sp. SH.A برای بیشترین تولید اگزوپلی‌ساکارید با فعالیت ضدباکتریایی

دوره 9، شماره 34، تیر 1399، صفحه 23-53
شاداب عباسپور؛ بهاره نوروزی؛ سید محمد مهدی حمدی

3.

مطالعه فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات بیوسنتزشده با دو روش متفاوت توسط سیانوباکتری آب شیرین Nostoc sp.

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 51-68
زهرا قلی زاده؛ بهاره نوروزی؛ سروناز فلسفی

4.

مقایسه کاربرد صنعتی اگزوپلی ساکاریدهای دو سویه سیانوباکتری آبزی و خاکزی Neowestiellopsis Persica A1387 و Nostoc punensis در تصفیه زیستی فلزات سنگین

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 117-136
مریم ذاکر فیروزآباد؛ بهاره نوروزی؛ سروناز فلسفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب