1.

آسیب‌شناسی سیاست‌های فقرزدایی کمیتۀ امداد امام خمینی‌(ره) در مناطق روستایی (مورد مطالعه: مددجویان تحت پوشش در شهرستان تنگستان)

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 53-80
سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری؛ حسن زاهدی

2.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی بر ترک موفق اختلال مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‎‍ها در شهر اصفهان

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-92
محمد نوریان نجف آبادی؛ سیروس احمدی؛ سید صمد بهشتی؛ حمید رضا صرامی فروشانی

3.

تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 87-106
سیدصمد بهشتی؛ مصطفی علیزاده آرند؛ زهرا کنعانی

4.

تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین قوم بلوچ

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 101-122
سید صمد بهشتی؛ مسلم نراقی منش؛ سعادت نراقی منش

5.

مدل سازی تأثیر رسانه ها بر انتظارات نقش جنسیتی مورد مطالعه: افراد 15 سال به بالای شهر یاسوج

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 73-98
سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری؛ عاطفه مدبرنژاد

6.

مرور نظام‌مند مقالات مرتبط با فساد اداری بین سال‌های 1380-1398 در ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-38
سید صمد بهشتی؛ فاطمه نوروزی

7.

مفهوم‌شناسی و تحلیل جامعه‌شناختی زمینه‌های شکل‌گیری پدیدة تمارض اجتماعی

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 19-50
امیر عیسی ملکی؛ سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب