1.

بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 38، خرداد 1398، صفحه 91-110
راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان

2.

بررسی ریخت‌سنجی آرایه‌های فرو‌گونه‌ای دو گونۀ تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران

دوره 11، شماره 39، شهریور 1398، صفحه 31-54
سمانه مهدی یانی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی

3.

مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی

دوره 10، شماره 36، مهر 1397، صفحه 15-34
جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ محمد عابدی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب