1.

بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژن‌های تولید بیوفیلم و مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 17-26
شیرین مسعودیان؛ فرزانه حسینی؛ کیومرث امینی

2.

تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403
زهرا سادات شبیری؛ الهه عسگری؛ کیومرث امینی

3.

جداسازی و توالی یابی ژن تولید اسید فولیک از باسیل های خاک و کلونینگ آن در باکتری اشرشیا کلای

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 57-67
کیوان حاج قنبری؛ نوشین خندان دزفولی؛ کیومرث امینی

4.

مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جدا‌شده از باسیل‌های خاک و کلون‌کردن آن در باکتری اشریشیا کلی به‌منظور استفادۀ دارویی

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 69-78
مینو اصفیا؛ کیومرث امینی؛ مهسا کاوسی

5.

مطالعۀ فنوتیپی و ژنوتیپی کلاس‌های ژن تنظیم‌گر مقاومت به کولیستین (arn) در اسینتوباکتر بومانی جداشده از موارد بالینی به روش PCR چندگانه

دوره 9، شماره 34، تیر 1399، صفحه 13-21
فرنوش کریمی؛ کیومرث امینی؛ غلامرضا جوادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب