1.

آموزش عالی و توسعۀ اقتصادی: مطالعۀ تطبیقی کشورهای منتخب جهان

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 75-96
رضا همتی؛ وحید قاسمی؛ ابراهیم منصوری نژاد

2.

تبیین جامعه‌‌شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مؤدیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی

دوره 30، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-28
محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمد تقی ایمان

3.

تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

دوره 31، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-22
زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب