1.

ارزیابی عناصر سرزندگی فضا در پیادهراه جهانشهر کرج

دوره 14، شماره 2، تیر 1403، صفحه 1-30
مینا حیدری تمرآبادی؛ حبیب اله فصیحی؛ تاج الدین کرمی

2.

آسیب‌شناسی کالبدی-اجتماعی بافت تاریخی شهر شوشتر

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-64
حبیب اله فصیحی؛ طاهر پریزادی؛ آذر داودی

3.

تحلیل الگوی رشد شهری در انطباق با معیارهای رشد هوشمند نمونة پژوهش: منطقة یک شهرداری کرج

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 47-66
حبیب اله فصیحی؛ تاج الدین کرمی؛ سیما کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب