1.

ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-126
سید اسکندر صیدایی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدانبخش

2.

ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 33-46
سیدهدایت اله نوری؛ سیداسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی؛ زهرا سلطانی؛ اصغر نوروزی آورگانی

3.

ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآباد در استان اصفهان

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 129-146
سید اسکندر صیدایی؛ زهرا هدایتی مقدم

4.

آسیب‌شناسی ساختاری طرح هادی به‌منزلة فراگیرترین طرح توسعة روستایی در ایران نمونه: استان کرمانشاه

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-88
امیرعلی ذوالفقاری؛ سیداسکندر صیدایی

5.

تحلیل الگوهای فضایی – اجتماعی مساکن روستایی و عوامل مؤثر برآن در استان قم

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 57-78
سید اسکندر صیدایی؛ محمدعلی احمدی‌شاپورآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب