1.

انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 4، شماره 2، مهر 1392، صفحه 113-132
حمید رضا کدخدازاده؛ علی مروتی شریف آبادی

2.

تحلیلی بر عوامل مؤثر بر موفقیت تحویل خدمت در دولت الکترونیک (مطالعۀموردی: خدمات الکترونیک دانشگاه یزد)

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 117-136
سید حبیب اله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ یاسمین برومند زاد؛ فاطمه زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب