1.

ارائه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی)

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 56-37
مهدی نخعی ن‍ژاد؛ نسیم نهاوندی؛ محمد اقدسی؛ حسام الدین ذگردی

2.

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-28
علی حسین میرزایی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید حسام الدین ذگردی

3.

توسعه یک کران بالا و الگوریتم حـل ابتـکاری برای مسأله زمانبنـدی سفارشـات با هدف کمینه سازی زمان بیکاری ماشین ها

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 41-58
هادی مختاری؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید حسام الدین ذگردی

4.

سنجش کارایی دینامیکی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای: مورد کاوی صنعت فرش ماشینی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 139-160
آزاده امید؛ سید حسام الدین ذگردی؛ نسیم نهاوندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب