1.

بهینه‌سازی درآمد هتل در حالت وجود تقاضای قطعی و غیرقطعی با درنظر گرفتن لغو درخواست و عدم حضور میهمان

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 144-129
سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری؛ مسعود احمدی

2.

بهینه‌سازی سبد سهام برمبنای روش‌های تخمین ناپارامتریک

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 175-184
مهسا قندهاری؛ عظیمه شمشیری؛ سعید فتحی

3.

بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر سیستم برمبنای هزینه‌ها و قابلیت اطمینان وابسته به مکان اجزای‌ سیستم

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 19-30
مهدی کرباسیان؛ مهسا قندهاری؛ سعید عابدی

4.

تحلیل کارایی و تخصیص منابع بیمارستانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های متمرکز

دوره 11، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-16
سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری؛ دینا بلندی

5.

توسعۀ یک مدل تولید - موجودی - مسیریابی با لحاظ‌کردن سیاست تخفیف و مسائل زیست‌محیطی برای یک دسته از اقلام زوال‌پذیر در یک زنجیرۀ تأمین سبز

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-30
مریم دژطاهریان؛ مهسا قندهاری؛ سعیده کتابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب