1.

تازگی‌های تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصّاف

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 59-76
زهرا اختیاری؛ علیرضا محمودی

2.

گفت‌وگومندی چهارمقاله با تذکره‌های قرن نهم هجری

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 17-32
محمد رعنایی؛ زهرا اختیاری

3.

مفهوم‌شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید‌بر کوش‌نامه و فرامرزنامه

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 41-55
موسی کیخا؛ زهرا اختیاری؛ ابوالقاسم قوام

4.

نقدی بر تصحیح گوی و چوگان قاسمی گنابادی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 25-40
زهرا اختیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب