1.

بررسی تنوع ژنتیکی باکتری‏های فراریشه‎ای و درون‎رست محرک رشد گیاه گندم

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 25-40
حسینعلی علیخانی؛ سمیه امامی

2.

بررسی توان تولید آنزیم ACC-دآمیناز در باکتری‌های جداسازی شده از خاک‌های خشک، شور و شور- سدیمی و انتخاب باکتری کارآمد در تولید آنزیم

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 53-66
رضا سلیمانی؛ حسینعلی علیخانی؛ حسن توفیقی

3.

جداسازی و شناسایی باکتری‌های اکسیدکنندۀ گوگرد در خاک کشاورزی و بررسی عملکرد اکسایش گوگرد

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 113-125
مهدی صادقی پور مروی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد حیدری؛ زهرا منافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب