1.

بررسی اثر منابع کربن و نیتروژن بر تولید کاروتنوئیدها در سویه بومی آئورانتیوکیتریوم Ch25

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 67-82
مهدیه اسمی زاده؛ شهریار شاکری؛ محمود ملکی

2.

تولید دوکوزاهگزانوئیک‌اسید توسط سویة بومی آئورانتیوکیتریوم در تخمیر خوراک‌دهی‌شده

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 81-93
مطهر امینی؛ شهریار شاکری؛ محمد حسن فضائلی پور

3.

شناسایی مولکولی سویۀ بومی ترائوستوکیتریوم 1-71 و تعیین کمی و کیفی تولید روغن و اسکوالن در آن

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 131-140
فرشاد خوش بصیرت؛ شهریار شاکری؛ محمود ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب