1.

بررسی اثر منابع کربن و نیتروژن بر تولید کاروتنوئیدها در سویه بومی آئورانتیوکیتریوم Ch25

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 67-82
مهدیه اسمی زاده؛ شهریار شاکری؛ محمود ملکی

2.

جداسازی و غربالگری سویه‌های بومی ریزوبیوم تولیدکنندۀ ACC دآمیناز و سیدروفور

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 41-52
بهناز اوژند؛ محمود ملکی؛ شهریار شاکری؛ صدیقه نوروزپور؛ پروانه عابدی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری

3.

سویه‌های جدید Bacillus cereus Wah1 وEnterobacter cloacae Wkh با پتانسیل بالا برای تولید سیدروفورها

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 1-11
محمود ملکی؛ صدیقه نوروزپور؛ الهام رضوان نژاد؛ شهریار شاکری

4.

شناسایی مولکولی سویۀ بومی ترائوستوکیتریوم 1-71 و تعیین کمی و کیفی تولید روغن و اسکوالن در آن

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 131-140
فرشاد خوش بصیرت؛ شهریار شاکری؛ محمود ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب