1.

ارزیابی توان باکتری‌های قلیادوست در بهبود پایایی بتن

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 65-81
جواد حامدی؛ صدیقه کوچک زاده؛ محمد صالح لباف زاده؛ حمید مقیمی

2.

استفاده از مایع تخمیر UTMC 5040 Aspergillus westerdijkiae در کنترل زیستی علف هرز جودره (Hordeum spontanum)

دوره 4، شماره 15، آذر 1394، صفحه 9-20
جواد حامدی؛ حمید چراغیان رادی؛ حمید مقیمی

3.

بررسی اثر ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های قارچ پلی‌پور اینوکوتیس لویس و ارزیابی ترکیبات فنلی آن

دوره 9، شماره 35، مهر 1399، صفحه 1-16
سمانه چهارمیری دوخواهرانی؛ معصومه قبادنژاد؛ حمید مقیمی؛ عباس فرازمند؛ حسین رحمانی

4.

تجزیۀ زیستی فنل توسط مخمر هالوتولرانت Trichosporon cutaneum در محیط نمکی

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 117-126
هدی نوری؛ حمید مقیمی

5.

تشخیص مولکولی سریع بیماری لکه قهوه‌ای مرکبات با استفاده از ژن ACT در Alternaria alternata

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 89-99
حمید مقیمی؛ امیر مرادی؛ جواد حامدی

6.

کنترل‏ زیستی‏ علف‏ هرز‏ پیچک‏ صحرایی Convolvulus arvensis با‏ استفاده‏ از پروتئین‏ نوترکیب‏ Nep1‏ حاصل‏ از Fusarium oxysporum‏

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 1-10
جواد حامدی؛ حمید مقیمی؛ الهام رضازاده؛ علی محمد لطیفی؛ ضرغام سپهری زاده

7.

معرفی قارچ Fusarium sp. UTMC 5039 به‌عنوان گونۀ قارچی توانمند در تولید بیوسورفاکتانت و ارزیابی توان آن در حذف زیستی نفت خام

دوره 6، شماره 23، مهر 1396، صفحه 19-33
حمید مقیمی؛ پروین حسنی زاده؛ جواد حامدی؛ رضوان حیدری تبار؛ احسان آذین

8.

معرفی قارچ تحمل‌کنندۀ نمک Mucor circinelloides UTMC 5032 به‌منظور حذف ترکیبات هیدروکربنی نفت خام

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 31-45
رضوان حیدری تبار؛ احسان آذین؛ حمید مقیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب