1.

تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان (دورۀ الهیاتی و دستنوشته‌های ینا)

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 27-40
مهدی میرابیان تبار؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

2.

زایش و مرگ تراژدی در اندیشه نیچه

دوره 6، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 93-110
ستار طهماسبی؛ علی کرباسی زاده

3.

نسبت انسان و خدا در اپیستمه‌های سه‌گانه

دوره 10، شماره 26، مهر 1397، صفحه 51-70
علی کرباسی زاده؛ فاطمه ساکی

4.

نیست انگاری؛ خاستگاه، اقسام، و پیامدهای آن از منظر نیچه

دوره 7، شماره 20، مهر 1394، صفحه 93-110
آزاده امامی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

5.

نقش نقد قوة حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعلایی کانت

دوره 9، شماره 24، بهمن 1396، صفحه 15-32
محمدرضا بهتاش؛ علی کرباسی زاده

6.

واکاوی بنیادهای تطبیق در اندیشه‌ی مارتین هایدگر

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 169-180
سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب