1.

تحلیل معنا شناختی واژه «آیکون»

دوره 3، شماره 11، اسفند 1390، صفحه 49-58
مرضیه پیراوی ونک

2.

ساختار روایی و دراماتیک در رساله‌های افلاطون

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 1-10
مهرداد پورعلم؛ مرضیه پیروای ونک

3.

متافیزیک مواجهه فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقاشی رنسانس

دوره 6، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 33-48
عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک

4.

همراه با صدرا در ساحت خیال و مرگ

دوره 1، شماره 3، اسفند 1388، صفحه 113-130
مرضیه پیراوی ونک

5.

واژه‌های برساخته از ریشه‌ی «میمـ μιμ-» در متون پیشاافلاطونی

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 31-44
محمد علی منانی؛ مرضیه پیراوی ونک


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب