1.

بررسی شاخص‏های جذب نیکل به‏ وسیله‏ سودوموناس و باسیلوس

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 47-56
سلمان احمدی اسبچین؛ ناصر جعفری

2.

بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی و متانولی برخی از گونه‏ های ‏سیانوباکتری‏ در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 111-130
معین صفری؛ سلمان احمدی اسبچین؛ ندا سلطانی

3.

تثبیت باسیلوس در بید‏های آلژینات کلسیم برای حذف فلز نیکل

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 171-180
سلمان احمدی اسب چین؛ ناصر جعفری؛ حسنا مرادی

4.

جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده بیوسورفکتانت از جنس سودوموناس آئروژینوزا و بررسی اثرات ضد باکتریایی بیوسورفکتانت تولیدی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 41-58
محمدجواد مصطفی پور رمی؛ سلمان احمدی اسب چین

5.

جذب زیستی کروم به‌وسیلۀ سارگاسوم ایلیسیفولیوم، سینتیک و بهینه‌سازی با استفاده از طراحی روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 9، شماره 35، مهر 1399، صفحه 41-57
عمران عبدی؛ سلمان احمدی؛ رضا تبارکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب