1.

اثربخشی و پایداری تأثیر استفادهاز چندرسانهایها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 1-22
بی بی عشرت زمانی؛ ذوالفقار سعیدی؛ احمد عابدی

2.

بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر علائم اختلال جسمانی‌کردن بیماران دیابتی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 61-74
محمد امیری؛ اصغر آقایی؛ احمد عابدی

3.

بررسی رابطه بین همنوایی گروهی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های کم دامنه شخصیتی آنان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 73-90
احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ محسن لعلی؛ مریم اسماعیلی

4.

رابطه بین سن، تحصیلات، سابقه خدمت وجنسیت با هوش هیجانی و هوش شناختی مدیران سه مقطع در منطقه لنجان اصفهان

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 83-98
یدالله صفری دهنوی؛ احمد عابدی

5.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش انگیزه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریه خودمختاری

دوره 7، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 137-153
هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی؛ امید صدرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب