1.

اثربخشی رهبری مدیران ایران و هندوستان : تأثیر جنسیت و نوع مدرسه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 89-110
غلامرضا شمس مورکانی

2.

آسیب‌شناسی عوامل آموزشی مؤثر بر انتقال یادگیری دانشجویان در برنامۀ کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دوره 18، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-26
علیرضا فراهانی؛ محبوبه عارفی؛ غلامرضا شمس

3.

رابطة ادراک عدالت سازمانی و درگیری عاطفی و ذهنی در بین دبیران دورة متوسطه شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 49-72
سیما قادری؛ علی سیادت؛ غلامرضا شمس مورکانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب