1.

اثربخشی مداخلات چندبعدی شناختی- رفتاری مارتین بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی

دوره 10، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 121-142
آذین دخت معماریان؛ احمد عابدی؛ مژگان شوشتری؛ احمد علی پور

2.

اثربخشی مداخلات زودهنگام آموزشی- روانشناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانیهای یادگیری عصب- روان شناختی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 67-88
احمد عابدی؛ مختار ملک پور

3.

اثربخشی مداخلة خودتنظیمی بر بهبود مؤلفه‌های شایستگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطة دورة اول شهر تبریز

دوره 14، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-66
محمد اصل محمد علیزاد؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی

4.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس درجه‌بندی اسنپ چهار، فرم معلم (SNAP-IV) در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 149-168
الهام محمدی؛ احمد عابدی؛ اصغر آقایی؛ مریم محمدی

5.

تجارب زیستۀ معلمان درزمینۀ شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان مبتنی‌بر ابعاد و مؤلفه‌های الگوی تدریس اثربخش

دوره 15، شماره 2، دی 1399، صفحه 43-58
محمد رضا نظریان؛ احمد عابدی؛ علی مهداد؛ محمدعلی نادی

6.

فراتحلیل تأثیر فرهنگ سازمانی براستقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایران (1391-1380) تفاوت‌های تحقیقات در روش، ابزار، نمونه‌گیری و تحلیل

دوره 7، شماره 2، مهر 1391، صفحه 77-96
اشرف میرحیدری؛ احمد عابدی؛ رضا هویدا؛ علی سیادت

7.

مقایسة باورهای انگیزشی، مهارتهای فراشناختی و یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر اصفهان

دوره 11، شماره 2، مهر 1395، صفحه 59-70
زهرا آرامی؛ غلامرضا منشئی؛ احمد عابدی؛ طیبه شریفی

8.

مقایسه ابعاد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی مدارس غیردولتی بدون کیف و دولتی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 105-120
مریم سبزوار؛ محمدجواد لیاقتدار؛ احمد عابدی

9.

همبستگی بین هوش هیجانی، هوش شناختی و سطوح پنجگانه آن با عملکرد شغلی مدیران سه دوره در منطقه لنجان اصفهان

دوره 7، شماره 2، مهر 1391، صفحه 121-140
یدالله صفری دهنوی؛ احمد عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب