1.

بررسی اثر تغییرات اقلیمی و کاربری ارضی بر سیلاب در شمال ایران (حوضه مادرسو)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 89-102
داریوش رحیمی؛ یونس رحیمی

2.

بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 43-56
داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ سعید موحدی؛ سعید موحدی؛ حمید برقی؛ حمید برقی

3.

پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 159-172
صمد فتوحی؛ احسان عطایی کیا؛ داریوش رحیمی

4.

پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت شهرکرد)

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 127-142
داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی

5.

پهنه بندی خطر سیل در مراکز انسانی و اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از منطق فازی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 199-216
حسین مختاری هشی؛ داریوش رحیمی

6.

تأثیر رگبارهای منفرد بر مدیریت بحران سیل (نمونه مطالعاتی حوضه فارسان )

دوره 20، شماره 3، آذر 1388، صفحه 85-100
داریوش رحیمی

7.

تحلیل ساختار امواج گرمایی در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 69-80
داریوش رحیمی؛ حمید میر هاشمی؛ تیمور علیزده

8.

تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 169-178
مرضیه مجد؛ جواد خوشحال؛ داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ جواد خوشحال

9.

کاربردسامانه و مجموعه‌های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 85-96
داریوش رحیمی؛ قدیر ولی‌پور؛ حجت‌اله یزدانپناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب