1.

فصل‌بندی روزهای برفپوشان ایران‌زمین به کمک داده‌های دورسنجی

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 33-48
محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان

2.

واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش از دور

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-14
سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی

3.

واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایۀ داده‌های دورسنجی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-60
محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب