1.

اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی حداکثر سیلاب حوضة آبخیز سنقر

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 107-130
حامد غلامیان؛ علیرضا ایلدرمی

2.

بررسی نقش عوامل مورفودینامیک و اقلیمی مؤثر در پیدایش و تکوین جریان واریزه‌ای در زاگرس مرکزی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 61-82
علیرضا ایلدرومی؛ حمید نوری

3.

تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 21-42
علیرضا ایلدرمی؛ مینا مرادی؛ محمد قربانی

4.

مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-22
عارفه علی محمدی؛ علیرضا ایلدرمی؛ میر مهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان

5.

مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان

دوره 29، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 35-50
حمید نوری؛ علیرضا ایلدرومی؛ مهدی سپهری؛ مهدی آرتیمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب